Theatr Clwyd Trust

Charity first registered in the UK on 13/07/2004 no: 1104878
Charities Commission data


What it does

Arts/culture/heritage/science

How it works

Makes Grants To Organisations

Where it operates

Throughout Wales

Who it helps

Other Defined Groups


Donations received

Over the last five years they've received significant donations from 1 grant making charities totalling £90,000

When Amount Donor To be used for
30/11/2018 £90,000 Esmee Fairbairn Towards the transfer of Darling, I'm Home to the West End, as part of our arts transfer facility.

Financial Data
Y/E Income Expenditure Surplus Assets Months
Reserves
Employees Volunteers
31/03/2018 £151,796 £145,439 £6,357 0
31/03/2017 £71,788 £43,283 £28,505 0
31/03/2015 £25,353 £862 £24,491 0
31/03/2014 £2,671 £703 £1,968 0
31/03/2013 £2,167 £704 £1,463 0
31/03/2012 £2,279 £690 £1,589 0
31/03/2011 £11,058 £750 £10,308 0
31/03/2010 £616 £588 £28 0
31/03/2009 £832 £590 £242 0
31/03/2008 £87,542 £86,926 £616 0
31/03/2007 £1,671 £840 £831 0
31/03/2006 £3,227 £588 £2,639 0
31/03/2005 £103,796 £102,511 £1,285 0

Trustees

This charity has 4 registered trustees.

  • Helen Andrea Watson
  • Paula Jewson
  • Rachael Ashton Wheatley
  • Stifyn Parri
Objectives

TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL, BUT PARTICULARLY IN WALES, IN THE ART OF DRAMA AND OTHER ARTS BY ENCOURAGING AND FOSTERING THE STUDY, PERFORMANCE, KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, APPRECIATION AND DEVELOPMENT OF DRAMA AND OTHER ARTS THROUGH THE MEDIUM OF DRAMA PRODUCTIONS, EDUCATIONAL PROGRAMMES AND OTHER ACTIVITIES IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, WHICH ARE ASSOCIATED WITH OR PROVIDED BY CLWYD THEATR CYMRU AND ITS PARTNERS. AMCANION YR ELUSEN ("YR AMCANION") YW HYBU, CYNNAL, GWELLA A CHYNYDDU ADDYSG Y CYHOEDD YN GYFFREDIONOL, OND YN ENWEDIG YNG NGHYMRU, YNG NGHELFYDDYD DRAMA A CHELFYDDYDAU ERAILL DRWY ANNOG A MEITHRIN ASTUDIAETH, PERFFORMAID, GWYBODAETH AM, DEALLTWRIAETH O, GWERTHFAWROGIAD O A DATBLYGIAD DRAMA A CHELFYDDYDAU ERRAILL DRWY GYFRWNG CYNHYRCHIADAU DRAMA, RHAGLENNI ADDYSGIADOL A GWEITHGAREDDAU ERAILL YN ARBENNIG (OND HEB GYFYNGU AR NATUR GYFFREDINOL Y GEIRIAU BLAENOROL) GWEITHGAREDDAU SY'N GYSYLLTIEDIG GYDA NEU A DDARPERIR GAN GLWYD THEATR CYMRU A'I PHARTNERIAID.